Bezpieczeństwo na drodze
Zasady zachowania pieszego na drodze
Zasady zachowania pieszego na drodze

Zasady zachowania pieszego na drodze

Kim jest pieszy? Inaczej zwany przechodniem, zdefiniowany został jako jeden z uczestników ruchu drogowego w dokumentach prawnych z dnia 20 czerwca 1997 roku, a ściślej jego definicję przekazuje ustawa Prawo o ruchu drogowym.

W teorii

Zgodnie z obowiązującymi informacjami natury prawnej, jako przechodnia traktuje się człowieka niezmotoryzowanego, a więc znajdującego się poza pojazdem, ale będącego na trasie. Nie uwzględnia się natomiast w tym kontekście pracowników wykonujących roboty publiczne, czy też służby mundurowe, które występują na drodze, bowiem realizują w tym miejscu określone obowiązki. To ujmowane jest w odrębnych przepisach, stricte temu poświęconych. Jako pieszego, co warte zrozumienia przez wielu nieuświadomionych uczestników ruchu drogowego, rozumie się także człowieka prowadzącego jednoślad – motocykl, ale też rower i motorower. Tu nie ma znaczenia typ i rodzaj pojazdu, ważne, że nie chodzi o indywidualny środek transportu w postaci klasycznego samochodu. Pieszym w rozumieniu aktualnych przepisów prawnych jest również osoba prowadząca wózek dziecięcy i człowiek niepełnosprawny przemieszczający się na wózku inwalidzkim.

Szereg norm

Podobnie jak i każdego zmotoryzowanego, także i wszystkich przechodniów obowiązują pewne, określone zasady korzystania z drogi. Musi pamiętać, aby przemieszczać się wedle oznakowani – zatrzymywać przed światłami, nie przebiegać przez szosę, nie wychodzić na nieoznakowane trasy, przemieszczać się ścieżkami dla niego wyznaczonymi, nie wkraczając na miejsca typowe dla rowerzystów. Co więcej, wymagane jest też respektowanie wszelkich przepisów dotyczących kierowców zmotoryzowanych. Trzeba wiedzieć, kiedy pojazdom ustępuje się miejsca i kto w jakich momentach ma pierwszeństwo. Zalecane jest przechodzenie lewą stroną, a to ma umożliwić bezproblemowe zorientowanie się, czy nadjeżdżają jakieś pojazdy, czy nie.

Artykuł przy współpracy z